BaSys.sk BaSys.sk BaSys.sk

Pro Audio

Na cesty

Sladký domov

Do Auta
Témy Close X

UDRŽATEĽNOSŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BOSE


2020/07/23

Udržateľnosť je odrazom základných princípov spoločnosti Bose, ktorá podporuje naše spoločné úsilie o dokonalosť a náš kolektívny záväzok podnikať s integritou a zaobchádzať s ostatnými s rešpektom. Usilujeme sa o zahrnutie trvalej udržateľnosti do našej každodennej práce v spoločnosti, aby formovalo naše myslenie a spôsob podnikania.NÁŠ PRÍSTUP K UDRŽATEĽNOSTI


Usilujeme sa vniesť udržateľnosť do našej každodennej práce naprieč spoločnosťou, aby formovala naše myslenie a spôsob podnikania.

Program Bose Sustainability riadi spoločenské, environmentálne a ekonomické zodpovednosti nášho podnikania. Našou ambíciou je prijať tie najlepšie postupy v oblasti environmentálneho a sociálneho riadenia a komplexne začleniť myšlienku udržateľnosti do celej spoločnosti. V snahe o dosiahnutie tohto cieľa sme zaviedli globálnu viacročnú stratégiu udržateľnosti, ktorá prináša hodnotu pre zákazníka inšpirovaním inovácií v našich produktoch, angažuje našich zamestnancov, aby im pomohli naplno využiť ich potenciál.

SPRÁVY A ZDROJE


Správa o udržateľnosti z roku 2019 zdieľa naše najvýznamnejšie činnosti v oblasti udržateľnosti za posledné dva roky. Navštívte stránku Správy a zdroje a získajte prístup k našim súčasným a minulým správam a iným zdrojom.PODPORA OBNOVITEĽNEJ ENERGIE


V roku 2018 bolo v našom sídle v Framinghame v štáte Massachusetts spustené solárne pole s výkonom 1,7 MW. Systém privádza do siete dostatok elektriny na napájanie podstatnej časti nášho areálu, ktorý pomáha Massachusetts splniť jeho ciele v oblasti obnoviteľnej energie.
ZAMESTNANCI


Naši ľudia sú srdcom a dušou nášho podnikania, poháňajú inovácie a kreativitu, vďaka ktorým sa Bose stáva tým, čím je dnes. Pomáhame našim ľuďom žiť bohatší a zmysluplnejší život a vytvárame pracovné prostredie, ktoré dokáže prilákať a udržať si tie najlepšie talenty, ktoré udržia naše podnikanie do budúcnosti.


Programy ako Wellbeing@Bose, Appreciate@Bose a Zdravie a bezpečnosť zvyšujú pracovné skúsenosti a pohodu našich zamestnancov. Máme tiež niekoľko dôležitých školiacich programov, ktoré podporujú rozvoj zamestnancov, vrátane školení Bose Lean Enterprise a Global People Management Initiative.
Komunity


Sme odhodlaní zavádzať svoju vášeň, odbornosť a dobrú vôľu na podporu miest, v ktorých žijeme a pracujeme. Naši zamestnanci prostredníctvom rôznych snáh vrátane dobrovoľníctva, charitatívnych kampaní a firemného darcovstva vracajú časť toho co získali, späť svojím komunitám. Na podnikovej úrovni prinášame nášho inovatívneho ducha a túžbu pokročiť vo výskume prostredníctvom našich vzdelávacích aktivít. Najmä podpora vzdelávacích programov umožňuje našim ľuďom zdieľať svoje odborné znalosti s inžiniermi, rozširovať ich vlastný život a pracovné skúsenosti prostredníctvom mentorského procesu a zároveň podporovať ďalšiu generáciu inžinierov, ktorí prenesú odkaz Bose do budúcnosti.
UDRŽATEĽNOSŤ NAŠÍCH VÝROBKOV


V dnešnom svete čoraz viac našich zákazníkov hľadá a očakáva výrobky, ktoré excelujú v oblasti udržateľnosti. Chceme splniť a prekročiť ich očakávania vytvorením inovatívnych výrobkov, ktoré majú menšie environmentálne stopy a prispievajú k pozitívnym sociálnym výsledkom.


Berúc do úvahy energetickú účinnosť, trvanlivosť a chemické zloženie, sme schopní zlepšiť environmentálne vlastnosti našich výrobkov. Hľadáme spôsoby, ako minimalizovať naše balenie a používať vhodné materiály, a prinášať na trh inovácie, ktoré zlepšujú kvalitu života ľudí, o čom svedčí naše zameranie na produkty wellness.
INICIATÍVY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Bose uznáva, že naše prevádzky a výrobky majú vplyv na životné prostredie a veríme v zodpovedný prístup k zmierňovaniu týchto vplyvov. Pravidelne zisťujeme a využívame príležitosti na zníženie spotreby energie a materiálu a na zníženie emisií uhlíka a tvorby odpadu. Videli sme veľa angažovanosti zamestnancov, ktorí často vystupovali a ujali sa vedenia pri organizovaní iniciatív v rámci svojich zariadení na celom svete. Od rozsiahlych projektov energetickej účinnosti v našom výrobnom závode až po úsilie vedené zamestnancami postupne vyradiť jednorazové príbory v našich jedálňach, budeme naďalej hľadať príležitosti na zníženie našich vplyvov na životné prostredie.

Porovnať produkty